Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – Zlín 2030

strategický plán ZlínStrategie ZLÍN 2030 byla zpracována v souladu s dobrou praxí strategického plánování s využitím Metodiky přípravy veřejných strategií (MMR, 2018), v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty na národní a krajské úrovni včetně Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 a v souladu s dalšími strategickými dokumenty statutárního města Zlína. Důležitým aspektem při zpracování Strategie ZLÍN 2030 bylo rovněž zohlednění zaměření Kohezní politiky Evropské unie v programovém období 2021 – 2027.

Strategie ZLÍN 2030 byla zpracována se zapojením zástupců politické reprezentace města, pracovníků Magistrátu města Zlína, zástupců významných organizací a institucí ve městě, tzv. stakeholderů, odborných expertů a veřejnosti. Postupně byly vypracovány tři na sebe navazující části Strategie ZLÍN 2030, a to analytická část, návrhová část a implementační část.