Tag Archives: koncepční dokumenty

Zajištění vypracování propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Zajištění vypracování propojení strategických dokumentů s finančními zdrojiCílem analýzy je vypracování rozboru propojení strategických dokumentů s finančními zdroji. Při analýze je kladen důraz jak na způsob kalkulace nákladů, tak na konkrétní zajištění finančních zdrojů. Analýza poskytne informace z oblasti strategického plánování od identifikace zdrojů nefinančního charakteru, přes způsoby odhadů finančních nákladů, sestavení rozpočtu implementace strategie, určení zdrojů financování až po způsob jejich zajištění. Celkem bylo v rámci zakázky analyzováno 30 strategických/koncepčních dokumentů, včetně zpracování příkladů dobré praxe. Na základě analýz řešitelsky tým vytvořil metodického doporučení pro propojování strategických dokumentů s finančními zdroji.