EVALUACE

Výběrové řízení – externí evaluace vytvořených vzdělávacích programů

Projekt byl zaměřen na evaluaci studijních materiálů (skript) na základě speciální metodiky evaluace vyvinuté experty společnosti PROCES. Tato metodika je založena na metodě sémantického diferenciálu.

Oponentní posudky na Studie proveditelnosti pro projekty „Elektronická karta žáka“ a „Školský rejstřík“