SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

Studie zlepšení dostupnosti odlehčovacích služeb

odlehStudie zlepšení dostupnosti odlehčovacích služeb (2011) shrnuje základní poznatky od poskytovatelů a uživatelů odlehčovacích služeb v Královéhradeckém kraji.